Co powinno się znaleźć we wniosku o przyznanie dotacji na założenie firmy?

Jak podkreśla firma świadcząca swoim klientom pomoc w uzyskaniu dotacji (więcej: http://www.strategor.pl/), prawidło wypełniony wniosek o dotację powinien spełniać następujące kryteria:

• powinna być w nim ściśle określona kwota dofinansowania o które dany podmiot się ubiega,Jak podkreśla firma świadcząca swoim klientom pomoc w uzyskaniu dotacji, prawidło wypełniony wniosek o dotację powinien mieć ściśle określoną kwotę dofinansowania
• znaleźć powinien się opis prowadzonego rodzaju działalności gospodarczej, którą zamierzamy podjąć,
• podać należy symbol podklasy służącej do kwalifikacji rodzaju działalności (określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności PKD),
• załączyć do wniosku należy rzetelnie sporządzoną kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności oraz podać źródła, z których zamierzamy je sfinansować,
• wykazać należy wcześniejsze działania, które podjęte zostały na rzecz rozpoczęcia działalności, w szczególności zdobycia wymaganego do tego celu lokalu, uzyskania niezbędnych pozwoleń, odbytych szkoleń, etc.,
• zamieścić należy szczegółową specyfikację wydatków, które konieczne będą do poniesienia w ramach dofinansowania (przeznaczonych na zakup towarów i usług, w tym, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa powiązanych z podjęciem tej działalności gospodarczej),
• podać należy przewidywane efekty ekonomiczne powiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (określić należy więc szacowane koszty, dochody z prowadzenia działalności gospodarczej, planowane zyski, etc.).